Reglement steunaanvragen

Procedure aanvragen bijdragen Stichting Vrienden van Sint Jacob

 1. Aanvragen worden schriftelijk bij het bestuur van de Stichting ingediend.
 2. Een aanvraag bestaat uit een schriftelijke toelichting van de activiteiten waar men steun voor vraagt en wordt vergezeld van een begroting.
 3. Het bestuur van de Stichting besluit over de aanvraag.
 4. Aanvragen worden beoordeeld op de vraag of ze binnen de 4 vastgestelde doelstellingen van de Stichting vallen.
 5. Aanvragen kunnen om inhoudelijke redenen worden afgewezen maar ook wanneer de Stichting over onvoldoende middelen beschikt.
 6. Het besluit op de aanvraag (de toezegging) wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld onder vermelding van de bijbehorende voorwaarden.
 7. Het bestuur keert de in de toezegging vermelde bijdrage in fasen uit. Her eerste deel wordt bij de toezegging uitgekeerd; het tweede deel na ontvangst van het inhoudelijk en financieel verslag.  In specifieke gevallen kan hier door het bestuur van afgeweken worden.
 8. Binnen 1 maand na afloop van de activiteit ontvangt het bestuur een inhoudelijk en een financieel verslag.
 9. Na goedkeuring van het verslag wordt, indien van toepassing, de resterende bijdrage over gemaakt.
 10. De verstrekte bijdragen worden in de jaarrekening van de Stichting opgenomen.
 11. Het bestuur doet verslag van haar bijdragen in de Jacobsstaf en in Ultreia en eveneens in haar eigen jaarverslag en op de jaarvergadering van het genootschap.

Bestuur van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
Secretariaat p/a
Cees G. Verhage
Spinozalaan 20
3707 ZJ Zeist