Word donateur van de vriendenstichting

Bied anderen ook de ervaring van de pelgrimstocht!

Was de Camino voor u ook zo’n indrukwekkende ervaring? Heeft u genoten van alle bijzondere momenten? Ontmoetingen waar u nog vaak aan terugdenkt? Maar ook onverwachte hulp op momenten waarop het wat minder ging?

Wilt u deze waardevolle ervaringen delen en het gevoel van de Camino doorgeven? Dat kan! Als donateur van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob maakt u het mogelijk dat andere mensen op hun eigen bijzondere manier de pelgrimstocht kunnen ervaren.


Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob
De Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob is opgericht om initiatieven gericht op vergroting en verdieping van belangstelling in de pelgrimage naar Santiago de Compostela, financieel mogelijk te maken.  Onze vier doelstellingen:

•    Mensen met een beperking in staat stellen de tocht te maken;
•    Jongeren laten kennismaken met pelgrimeren;
•    Totstandkoming van ontmoetingsplaatsen langs de routes;
•    Stimuleren van onderzoek en de resultaten toegankelijk maken voor een groot publiek.

In de afgelopen jaren heeft de Stichting een belangrijke bijdrage geleverd aan de jubileumtentoonstelling waardoor kunstwerken naar Nederland gehaald konden worden. Daarnaast levert de Stichting op dit moment een belangrijke bijdrage aan het pelgrimeren voor de jeugd.

Hoe word ik donateur?
Indien u donateur wilt worden, verzoeken wij u minimaal 15 euro aan ons over te maken op rekening IBAN: NL88INGB 0005 981493 ten name van Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob te Eindhoven en het volgende formulier in te vullen:

 donateursformulier

In 2014 hebben de banken de regels voor de incasso van machtigingen aangepast aan de Europese richtlijnen. Omdat dit voor de stichting extra kosten met zich mee zou brengen, heeft zij besloten niet meer te werken met machtigingen.

Gemakkelijker is het om via internetbankieren op uw eigen bankrekening een periodieke betaling in te vullen (hierbij is ook het voordeel dat u op elk gewenst moment uw donatie weer kunt intrekken). Ook is het mogelijk om een eenmalige gift te doen.

U kunt ook onderstaande folder gebruiken en het formulier volledig ingevuld formulier inleveren op een van de bijeenkomsten van het genootschap. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail:

 Open de folder