Schenkingen en legaten

De middeleeuwse pelgrim en de dood

"De middeleeuwse pelgrim of reiziger hield, als gelovige mens, steeds heel bewust rekening met de dood die hem in zekere mate vertrouwd was. Zijn weerloosheid ten opzichte van het onbekende dat hem tegemoet kon treden was dan ook groter dan in de huidige tijd het geval is.", zo schreef Mireille Madou onlangs in een voordracht.

De Middeleeuwse pelgrim ging daarom vaak te biecht alvorens de pelgrimstocht aan te vangen, en regelde zijn erfenis. Zie de bijbehorende verluchting.

Nu zijn de gevaren sterk teruggebracht, reizen we met mobieltje, of misschien zelfs Blackberry en de creditcard op zak.

Toch komt voor ieder een moment dat we ons voorbereiden op ons sterven. Een uitvaart mag al meer persoonlijk worden vormgegeven. Daarnaast willen velen ook nadenken wat men wil nalaten voor wie. Vaak wordt de behoefte gevoeld iets na te laten aan anderen, derden, voor een goed doel.
Eén van de mogelijkheden zou onze Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob kunnen zijn.

Misschien behoort u tot de groep, die hierover actief wil nadenken en misschien heeft u vragen. Bijvoorbeeld welke consequenties heeft dit voor mijn kinderen?
Wat betekent dit voor bijvoorbeeld succesrechten?

Misschien denkt u niet over een erfenis, maar wel over een legaat: een schenking van een deel van uw erfenis. Een legaat behoeft niet een geldelijk bedrag te zijn, u kunt er ook voor kiezen speciale roerende goederen na te laten aan de Stichting. Een schilderij, een beeld, een collectie boeken, glas in lood raam. Alles wat verwant is met de pelgrimage naar Santiago de Compostela en waarvan u meent dat dit de moeite waard is te delen met andere pelgrims.

Hoe kan ik een legaat aan de Pelgrimsvrienden van Sint Jacob nalaten?
Een deel van uw nalatenschap komt altijd toe aan de wettelijke erfgenamen, als u die hebt. U kan zelf bepalen hoe u het overige deel van uw bezittingen verdeelt na het overlijden. Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel van uw bezit, of het geheel als u geen wettelijke erfgenamen hebt, nalaat aan de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob.

Hoe stel ik een geldig testament op?
Je kunt zowel een handgeschreven als een notarieel testament maken. Een handgeschreven testament is een eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament. Een notarieel testament wordt door jou gedicteerd en door de notaris neergeschreven, waarna je het ondertekent. We raden u aan uw testament door een notaris te laten nakijken en het ook bij hem in bewaring te geven. Dit is de beste waarborg dat uw wilsbeschikking uitgevoerd wordt zoals u dat wenst. Een testament is niet noodzakelijk definitief. Men kan het altijd wijzigen. Enkel de laatste versie is bindend.

Wat gebeurt er met mijn testament na mijn overlijden?
Een testament wordt uitgevoerd volgens de wensen van de overledene. Meestal waakt de notaris erover dat dit correct gebeurt. Je kan echter in je testament ook een testamentuitvoerder aanstellen. Dit is vaak een vriend of familielid.

Wat betekent dit qua successierechten? 
Successierechten voor familie in de tweede lijn en anderen schommelen tussen 35% en 65%.