Hospitaleren

Kader voor het aftrekken van onkosten door de vrijwilligers (hospitalero’s) die werkzaam zijn geweest in de refugio’s op de routes naar Santiago de Compostela voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB)

Uitgangspunten

Door een aantal vrijwilligers wordt een of meerdere keren per jaar, veelal geheel belangeloos, werkzaamheden uitgevoerd in refugio’s langs de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. De Stichting houdt een ‘register’ bij waarin aangegeven is wie en wanneer vrijwilligerswerk heeft verricht in refugio’s op de routes naar Santiago de Compostela. Vrijwilligers kunnen van de Stichting een verklaring ontvangen waarin e.e.a. is vastgelegd.
De kosten die deze vrijwilligers maken komen ten eigen laste. Dit betreft vooral kosten op het gebied van:
  1. Vervoer met eigen auto, trein of anderszins.
  2. Verblijfkosten.
Door het vrijwilligerswerk aan te merken als een gift, kan dit onder bepaalde omstandigheden van het belastbaar inkomen van de vrijwilliger in de vorm van een schenking/gift bij de aangifte Inkomstenbelasting (IB) worden afgetrokken.
Voor het toepassen van een vergoeding in de vorm van een gift die aftrekbaar is voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB), hanteert de Stichting pelgrimsvrienden van Sint Jacob de volgende beleidsuitgangspunten:
het beleid heeft een duurzaam resp. toekomstvast karakter en is formeel vastgelegd;
  1. is niet strijdig met de statuten van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob.
  2. is niet strijdig met het beleid zoals door de Belastingdienst wordt gevoerd.
  3. is consistent, transparant en uitlegbaar.
  4. is controleerbaar.
  5. is eenduidig en eenvormig in aftrekbare kostenopgaaf voor de IB.
  6. Er kan verantwoording door de Stichting worden afgelegd (toetsbaar).
  7. De vrijwilliger is lid van het Genootschap van Sint Jacob.
In een tabel is een aantal posten met kosten weergeven op basis waarvan een hospitalero kan berekenen welke en hoeveel kosten hij in zijn aangifte kan verwerken.
 

Tabel

Refugio Kilometers vanaf Utrecht
Kosten totaal gebaseerd op € 0,19 per km/ retour
Beilari, Saint Jean Pied de Port / Frankrijk 1.295 km enkele reis € 492,10
Refugio Roncevalles / Spanje 1.320 km enkele reis € 501,60
Refugio Rabanal / Spanje 1.782 km enkele reis € 677,16
Refugio Scheidegg, Algau / Duitsland 787 km enkele reis € 299,06
Pelgrimsherberg El Burgo / Spanje 1650 km enkele reis € 627
Huiskamer van de Lage Landen Santiago de Compostela / Spanje 1951 km enkele reis € 741,38
Herberg L'Esprit du Chemin, 58800 Anthien/ Frankrijk 700 km enkele reis

€ 266

Herberg Sarrance Frankrijk
 

1307 km enkele reis

                                                 

€ 496,66                    

Refugio Amis et pelerins Perigueux / Frankrijk 945 km enkele reis  €359,10

Pelgrimshoeve Kafarnaum Vessem / Nederland

120 km enkele reis €45,60

Herberg Siervas de Maria, Astorga / Spanje

1715 km €651,70

Pelgrimsherberg in Brienzwiler / Zwitserland

848 km €322,24

Alberque Villa de Grado in Grado (Asturie)

1690 km €642,20

Dagvergoeding: € 15,00 per dag, vanaf het moment  van vertrek uit NL tot terugkomst in NL