Doelstellingen

Mensen met een beperking in staat stellen de tocht te maken

Onze eerste doelstelling ligt ingebed in het beleid van het Genootschap. Het wil mensen met een beperking helpen bij het opdoen van de pelgrimservaring . Als een buddy het verschil kan maken in de uitvoering, kan de Vriendenstichting de verwezenlijking van zo’n tocht ondersteunen.

 

(op de foto ziet u een handbiker die met vrouw, zwager en schoonzus–overigens zonder financiële ondersteuning- de tocht maakte vanaf Akersloot!)

Jongeren laten kennismaken met pelgrimeren

Ten tweede willen wij ook de jeugd vertrouwd maken met het fenomeen pelgrimeren. In ons land is dit nog een braakliggend terrein. Waar Spaanse en ook Duitse jongeren massaal de rugzak omdoen en op pelgrimstocht gaan, zien wie nog weinig Nederlandse jongeren.

 

De ‘rite de passage’ wordt bij ons toch vooral afgelegd na een werkzaam leven en niet aan het begin ervan. Wij gunnen jongeren die rijkdom van harte, omdat het onze overtuiging is dat ze inspiratie biedt tot betere keuzes.

 

Het door ons gesteunde project Pelgrimeren voor de jeugd in Bladel heeft de stimuleringsprijs Zilveren Rank gewonnen! Met dit project moedigen vrijwilligers van Hoeve Kafarnaüm jongeren aan om na te denken over hun eigen levensweg.

Lees meer

Ontmoetingsplaatsen stimuleren langs de routes

De gastvrijheid onderweg onderstreept de betekenis van de derde doelstelling. Voor velen is die hartelijkheid een eyeopener. Je bent verwonderd over de warme verwelkoming als je moe en hongerig op zoek bent naar onderdak.

Je wordt aan tafel genood. Een opgemaakt bed staat klaar. In een afgelegen herberg krijg je drinken, koek, er ligt een uitnodigend briefje: “Maak het jezelf makkelijk”.

 

In onze strak georganiseerde samenleving is deze vanzelfsprekende gastvrijheid op de achtergrond geraakt.

 

Herbergen en refugio’s zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten de afgelopen decennia. De behoefte aan nieuwe herbergen en refugio's lijkt sterk af te nemen. Wel verlangt men naar ontmoetingsplaatsen om ervaringen te delen, ook bij aankomst te Compostela. Hierin ziet het Genootschap een taak.

 

De huiskamer van de Lage Landen in Santiago

Onderzoek en de resultaten ervan toegankelijk maken voor een groot publiek

 

Of je nu loopt of fietst, de tocht is voor bijna iedereen een onvergetelijke ervaring. “Dit is het beste dat me in het leven is overkomen.”, hoor je mensen vaak zeggen.

 

De beleving is zo intens door de langdurige fysieke inspanning en doordat je tijd hebt voor reflectie.

 

Velen raken in de ban van de Camino, en worden om met Tabitha Gerets te spreken ‘veelplegers’, meerdere Camino’s worden gevolgd om die ervaring vast te houden.

 

Eenmaal thuis is er die onstilbare honger naar achtergrondinformatie.

Op veel terreinen is ‘de weg’ het afgelopen jaar een inspiratiebron geweest, zoals o.a. op het gebied van gezondheidsonderzoek, persoonlijke groei, Europese integratie, andere vormen van spiritualiteit, de rol van de kerk etc. Er zitten ook economische kanten aan de grote belangstelling voor de Camino. Daarnaast vormt de pelgrimstocht een bijna onuitputtelijke bron voor veel nieuw cultuurhistorisch onderzoek.

 

Niet voor niets vormt het stimuleren van onderzoek en de resultaten vervolgens toegankelijk maken voor een breed publiek dan ook de eerste doelstelling van de Stichting.