Een schelp en een goed doel

Laatste steen gelegd!

Tot december 2019 meldden we dat er nog een aantal keitjes ontbraken om een jakobsschelp te realiseren voor de Groate Kerk in Sint Jacobiparochie. Aan de oproep het laatste steentje bij te dragen is massaal gehoor gegeven. 

 

Keigoed resultaat

Voor de actie was een bedrag van 13.500 euro nodig (1.500 keitjes) waarvan 3.000 euro (2 euro per keitje) ten goede zou komen aan het project Pelgrimeren voor de jeugd. Het is uiteindelijk 14.131 euro geworden (1.570 keitjes) en in plaats van 3.000 euro is er nu 3.600 euro voor Pelgrimeren voor de jeugd (2 euro per keitje en alles wat meer is dan 13.500 euro). 

Met de verwachte groei van het aantal pelgrimages voor de jeugd de komende jaren is dit een prachtige stimulans ter ondersteuning.

 

Dank

Verheugend was te constateren dat ook plaatselijke organisaties en bedrijven in het Bildtse, inclusief de gemeente Waadhoeke een belangrijke bijdrage hebben gegeven. Ook niet te vergeten de inspanningen van het bestuur van Cultureel Centrum Groate kerk voor deze actie.

De schelp ligt er inmiddels. De officiële opening was voorzien eind maart 2020, maar is door coronamaatregelen uitgesteld. De voorlopig nieuwe datum is 27 maart 2021.

 

Wat was precies de bedoeling van het project?

De Groate Kerk in Sint Jacobiparochie is als begin- en eindpunt van het Jabikspaad –dat loopt van Sint Jacobiparochie naar Hasselt in Overijssel- een belangrijk element van deze route. Veel pelgrims gebruiken deze als aanlooproute naar Santiago de Compostela waarvan de schelp het symbool is. 

Om dit symbool een duidelijke betekenis te geven is er een silhouet van de jakobsschelp ontworpen van circa 5x5 meter. De jakobsschelp is gemaakt van granietkeitjes die in de bestaande verharding worden geplaatst. Pelgrims die de lange tocht naar Santiago de Compostela hier aanvangen hebben een duidelijk symbolisch beginpunt van hun tocht.

 

Iedereen die heeft gedoneerd zeer veel dank.

 

Eelkje Hilarides en Akke Dijkstra namens Cultureel Centrum Groate Kerk Sint Jacobiparochie

Bas Brouwer namens Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob.