Organisatie

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit 5 leden, waarvan één lid wordt voorgedragen door het bestuur van het Genootschap en één lid door de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap. De twee voorgedragen leden functioneren binnen het bestuur van de Stichting onafhankelijk, d.w.z. zonder last of ruggespraak. De overige leden zijn onafhankelijk en hebben geen bestuurlijke banden met het Genootschap.
 
De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting worden gedaan door het bestuur (onbezoldigd, slechts gemaakte reiskosten en kosten in relatie tot de werkzaamheden of activiteiten, zullen worden vergoed). Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst.