Meerjarenbegroting

Inkomsten 2014 2015 2016 2017
Donaties 2000 4200 6500 9000
Erfenissen/Legaten PM PM PM PM
Subsidies 5000 6000 7500 9000
Bijdrage project jongeren 5000 6000 7000 8000
Totaal 12000 16200 21000 26000

 

Uitgaven 2014 2015 2016 2017
Bestuurskosten 1000 1000 1500 2000
Project pelgrimeren jongeren 5000 6000 7000 9000
Communicatie 2000 2500 2500 3000
Uitgaven Fondsenwerving 2000 2500 2500 3000
Overig Doelstellingen 2000 4200 7500 9000
Totaal 12000 16200 21000 26000