Bas stelt zich voor

Als (oud)penningmeester van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob ben ik direct betrokken geweest bij de oprichting van onze Stichting pelgrimsvrienden van Sint Jacob.
Samen met Adrie Dik hebben wij de basis gelegd voor de stichting en de gesprekken gevoerd met de belastingdienst met als doel de ANBI-verklaring te krijgen.
Ik heb dus zodoende aan de wieg gestaan van de oprichting.

Adrie heeft namens het bestuur van het genootschap zitting genomen in het stichtingsbestuur en heeft deze functie wegens drukke werkzaamheden weer ingeleverd. In samenspraak met Adrie en op verzoek van het bestuur heb ik deze functie op mij genomen.

Bij het vertrek als “penningmeester”bestuurder van het genootschap heb ik besloten voor het bestuur van de stichting beschikbaar te blijven. Niet meer als vertegenwoordiger namens het bestuur van het genootschap maar als onafhankelijke bestuurder.

Zoals u begrijpt is binnen het bestuur deze stap gewaardeerd en heeft er ook een functiewijziging plaatsgevonden. Cees heeft de taak van voorzitter op zich genomen en ik vond de functie van penningmeester ook wel weer een uitdaging.

Zoals u waarschijnlijk wel weet ben ik bijna 10 jaar lid geweest van het bestuur van het genootschap en ik ben een paar keer onderweg geweest naar Santiago de Compostela. Ik ben er trots op dat ik vorig jaar, samen met de secretaris van het genootschap, op de fiets Santiago de Compostela heb mogen bereiken. Dus ik heb nu ook het gevoel dat ik een pelgrim ben geworden.

Uit de ervaringen bij het genootschap en de opgedane kennis bij de uitvoering van vele activiteiten, ben ik van mening dat ik met mijn vertrek bij het genootschap toch nog een steentje kan bijdragen aan de groei, ontwikkeling en uitvoering van onze stichting.
De tijd zal het leren, ik ben onderweg.

Bas Brouwer