Andre stelt zich voor

Sinds oktober 2016 ben ik secretaris van deze vriendenstichting.

In 1999 ging ik vrij onvoorbereid van huis per fiets op weg naar Santiago de Compostela. Sindsdien heeft het pelgrimeren mij niet meer losgelaten. Ik heb Santiago inmiddels van alle kanten bereikt. Eerst per fiets, later als loper.

 

Van 2002 tot 2009 was ik lid van het regiobestuur Noord-Holland benoorden ’t IJ van ons Genootschap. Van 2009 tot 2015 was ik secretaris van het landelijk bestuur. Ik heb dat met veel plezier gedaan, maar toen er in 2015 de mogelijkheid was hoofdredacteur van de Jacobsstaf te worden, heb ik die kans met beide handen aangegrepen.

Hoogtepunt van mijn pelgrimages was de tocht die ik in 2015 mocht maken: te voet van Alkmaar naar Santiago. Ik kijk daar met veel plezier op terug: de tocht heeft me een rustiger en milder mens gemaakt.

Een ander hoogtepunt was de fietspelgrimage die ik in 2012 met mijn ‘broer’ Bas Brouwer maakte van Almere naar Santiago. Ik ben er trots op dat er vier weken lang geen onvertogen woord tussen ons gevallen is.

Voor de duidelijkheid: we noemen ons schertsend wel eens De Gebroeders Brouwer maar we zijn totaal geen familie van elkaar.  Maar we gaan wel als broer met elkaar om.

Die samenwerking was er in het Genootschap waar Bas penningmeester was en ik secretaris. Het doet me deugd dat de geschiedenis zich herhaalt en we in deze stichting in dezelfde rolverdeling met elkaar samenwerken.

Ik ga mijn best doen er een succes van te maken.

André Brouwer