Oprichting van de Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob

Woensdag 26 mei 2010 was het zover: de akte van oprichting passeerde bij het notariskantoor Van Doorne te Amsterdam. Een plechtig moment, waarin een nieuwe bladzijde werd geschreven in de annalen van ons Genootschap van Sint Jacob (zie foto's).

De notaris mevrouw Saskia Laseur las ons als oprichters de statuten voor. Aanwezig hierbij was ons driehoofdig bestuur: Ronald Gorter, voorzitter, Cees Verhage, penningmeester en Adrie Dik, secretaris. Tevens was Bas Brouwer aanwezig, die in het voortraject een hoofdrol speelde.

Lees de oprichtingsakte, klik op het PDF symbool

acrobat_reader_50x50