Doelstelling

De statutaire doelstelling luidt:
 
1. Het stimuleren en mogelijk maken van onderzoek en studie naar de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela en het beschikbaar stellen van deze kennis aan het publiek, of, het ontsluiten en toegankelijk maken van het cultuurhistorische en godsdienstig erfgoed.
 
Nu de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela zich mag verheugen in een groeiende belangstelling kunnen we constateren dat ook uit de kring van universiteiten belangstelling groeit om onderzoek te stimuleren naar de betekenis hiervan. De laatste jaren werd al onderzoek gehouden vanuit de medische wetenschap, religiestudies, geschiedenis en kunstgeschiedenis, maar ook vanuit de psychologie, theologie en antropologie. Meerdere universiteiten en instituten, zoals het Meertensinstituut hebben publicaties het licht doen zien. 
 
Als Vriendenstichting willen wij ruimte scheppen voor vernieuwend onderzoek door het instellen van beurzen, willen wij bevorderen dat informatie verzameld wordt, bewaard blijft en tentoongesteld, evenals publicaties het licht doen zien. Wij hechten eraan dat niet enkel de materiële maar ook de immateriële getuigenissen toegankelijk worden voor een groot publiek.
 
2. Het stimuleren en entameren van ontmoetingsplaatsen op de weg naar en in Santiago de Compostela. 
 
Daar de pelgrimstocht voor velen een tocht is van reflectie en bezinning willen wij de ontmoeting tussen pelgrims, die deze tocht maken, helpen faciliteren door ontmoetingsplaatsen te faciliteren en eventueel mogelijk te maken. De prioriteit ligt hier bij het faciliteren van een ontmoetingspunt in Santiago de Compostela. Veel pelgrims hebben aangegeven hun aankomst als een koude douche te ervaren. Ze hebben hun doel bereikt en wat nu, vragen ze zich af terwijl ze ontheemd door Santiago dwalen. Het Genootschap heeft een ontmoetingsplaats in de vorm van een huiskamer als proef geïnitieerd. Op basis van de opgedane ervaringen zal het Genootschap een besluit nemen om dit wel of niet een meer structureel karakter te geven. De Stichting pelgrimsvrienden wil dit financieel ondersteunen.
 
3. Het ondersteunen van hulpbehoevenden pelgrims op hun tocht
 
Gebleken is dat ook pelgrims met een beperking de tocht graag (willen) maken, maar dit slechts kunnen indien begeleid door deskundige vrijwilligers. In de extra kosten, die dit buddysysteem met zich meebrengt, wil de Stichting eveneens een rol spelen.
 
4. De jeugd kennis laten maken met het verschijnsel pelgrimeren
 
Op de Camino de Santiago treft men mensen aan van vele nationaliteiten en leeftijden, ook opvallend veel jongeren. Vreemd genoeg zijn er weinig jongeren afkomstig uit Nederland. De reden hiervan is niet bekend. Het is daarom belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt.
De Stichting vindt het belangrijk dat jongeren in deze jachtige computerwereld ook kennismaken met het verschijnsel pelgrimeren. Ze te laten ervaren dat er meer in het leven is dan gamen en chillen! Op dit moment zijn er concrete kleinschalige initiatieven voor VMBO-leerlingen en voor leerlingen aan het einde van hun basisschoolperiode. De Stichting wil deze initiatieven graag financieel ondersteunen, zodat deze kunnen worden uitgevoerd, maar wellicht ook uitgebouwd kunnen worden naar een format dat landelijk uitgerold kan worden.